Wil je iets melden over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen?

Je hoorde of las vrouw- of manonvriendelijke uitlatingen, je werd ontslagen omdat je zwanger bent, je zag een vacature waarin een 'vrouwelijke' of 'mannelijk' collega werd gezocht, je werd anders behandeld omdat je transgender bent, ...

Wanneer je anders behandeld wordt omwille van je gender, kan je in België terecht bij het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM). Zij helpen je en geven je meer informatie over je rechten.

Terug Doe een melding bij het Instituut